Search
Close this search box.

Aantal WW-uitkeringen in Amstelveen fors gedaald ten opzichte van jaar geleden

Het aantal WW-uitkering dat in de gemeente Amstelveen wordt verstrekt is in oktober wederom gedaald. De daling is al een tijdje gaande. Ten opzichte van oktober vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen in onze gemeente met 33.9 procentpunt gedaald. Vorig jaar zaten rond deze tijd 1.180 Amstelveners in de WW. Eind oktober waren dat er 780. Dit blijkt uit cijfers van het UWV.

Met de daling ten opzichte van vorig jaar is Amstelveen een van de koplopers in regio Groot-Amsterdam. Alleen in Haarlemmermeer daalde het WW-uitkeringen sterker. Daar nam het aantal uitkeringen met 34.5 procentpunt af.

In Amstelveen is meer dan de helft van het aantal mensen dat een WW-uitkering ontvangt boven de 50 jaar. Diezelfde trend is te zien bij andere gemeenten in onze regio. Alleen in Diemen en Amsterdam is de groep tussen 27 en 50 jaar met een uitkering groter dan de groep met mensen boven 50 jaar.

Krapte personeel kinderopvang

Het beperkte aantal WW-uitkeringen in combinatie met het grote aantal openstaande vacatures maakt dat arbeidsmarkt zeer krap is. Vooral in de kinderopvang wordt er naarstig gezocht naar personeel.

In maart tot en met mei 2020 nam het aantal personen met een WW-uitkering vanuit de kinderopvang sterk toe, omdat deze gesloten waren vanwege de coronapandemie.  Vanaf het midden van 2020 vertoont het aantal mensen in de WW weer een dalende trend en stijgt het aantal openstaande vacatures in de kinderopvang. Nu de overheid toe wil werken naar nagenoeg gratis kinderopvang in de hoop dat hierdoor meer ouders gaan werken, zal de vraag naar personeel in de kinderopvang alleen maar toenemen.

 

 

Advertenties

Accuraat