Zoek
Sluit dit zoekvak.

Buitenveldertbaan van 3 tot en met 11 juli buiten gebruik voor jaarlijks regulier baanonderhoud

Buitenveldertbaan

Goed nieuws voor de bewoners van Uilenstede en Randwijck die niet van vliegtuigen houden. De Buitenveldertbaan is van maandag 3 tot en met dinsdag 11 juli buiten gebruik. Er vindt dan baanonderhoud plaats.

In situaties waarbij vliegtuigen normaal gesproken starten vanaf of landen op de Buitenveldertbaan kan tijdens deze periode een andere baan ingezet worden, zoals de Schiphol-Oostbaan, Zwanenburgbaan of Aalsmeerbaan.

Alles wordt gecontroleerd

Aan start- en landingsbanen wordt jaarlijks regulier onderhoud uitgevoerd, zodat deze in goede conditie zijn en blijven. Er worden aan de Buitenveldertbaan, waar nodig, kleine reparaties aan het asfalt en markeringen uitgevoerd. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, lampen schoongemaakt of vervangen en omliggende grasvelden worden gemaaid. Het hemelwaterafvoer systeem wordt gecheckt en doorgespoeld.

Omdat de Buitenveldertbaan tijdens deze werkzaamheden niet in gebruik is voor vliegverkeer, is er ook gelegenheid om de taxibanen rondom te controleren en de bebording aan te passen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans.

Bewoners met vragen

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. BAS geeft op hun website uitleg over het actuele baangebruik en operationele bijzonderheden en is het informatie- en meldingencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan 7 dagen per week (09.00-17.00 uur) via telefoonnummer 020-6015555 of door het raadplegen van de website.

Foto: Vivian Tusveld

Advertenties

Accuraat