Search
Close this search box.

College houdt vast aan oude plannen ontsluiting De Scheg: ‘Niet alleen via Legmeerdijk’

Het aanvullende onderzoek naar ontsluiting van de nieuwe wijk De Scheg heeft niet het gewenste resultaat van de Werkgroep Ontsluit Scheg Anders (OSA) opgeleverd. Als het verkeer via twee extra rotondes op de Legmeerdijk wordt geleid, leidt dit tot ongewenste verkeersdruk voor deze weg. Dat is de conclusie van onderzoeksbureau Goudappel. Het Amstelveense college van B&W gaat hierin mee.

Het plan van de gemeente is De Scheg Midden en West via Weldam en een verlengde Hammerkjoldsingel te laten lopen. Dit tot grote ontevredenheid van de groep Westwijkers die zich heeft verzameld binnen de OSA. Zij vrezen voor extra verkeersdruk en meer geluidsoverlast. Ook de veiligheid zou in het geding zijn.

Rotondes

De gemeente wilde in eerste instantie de variant met twee ontsluitingen aan de Legmeerdijk niet onderzoeken. Op aandringen van de OSA is dit nu wel gebeurd. De conclusie van onderzoeksbureau Goudappel is duidelijk: bij aanleg van twee ontsluitingsrotondes op de Legmeerdijk verslechtert de doorstroming van de weg.

Lees ook: Zorgen over verlenging Hammerskjoldsingel blijven ondanks bezoek wethouders

“De nieuwe rotondes op de Legmeerdijk met de nieuwe aansluitingen van De Scheg zijn goed in staat het verkeer af te wikkelen. Wel geldt dat de doorstroming op de Legmeerdijk verslechtert doordat (doorgaand) verkeer op de Legmeerdijk twee extra rotondes moet passeren. De afzonderlijke verliestijden zijn goed of redelijk, maar bij elkaar zorgt het wel voor een langere reistijd op de Legmeerdijk,” schrijft Goudappel in de conclusie van het rapport.

Stevige wachtrijen

Een van de struikelblokken is de rotonde tussen Westwijk en Nieuw-Oosteinde. Tijdens de ochtend en de avondspits is het hier altijd druk met stevige wachtrijen tot gevolg. “Wanneer de Scheg volledig op de Legmeerdijk wordt ontsloten nemen de intensiteiten daar toe, waarmee ook de druk op de verkeersafwikkeling van de rotonde nog verder toeneemt,” schrijft Goudappel. Dat deze druk logischerwijs ook gaat toenemen bij een ontsluiting via Weldam wordt niet meegenomen in dit rapport. 

Het Amstelveense college is echter duidelijk in een brief aan de gemeenteraad: “Gegeven de onevenwichtige verdeling van het verkeer over het omliggende wegennet, het toenemende verkeer op diverse wegen in het westen van Westwijk, de extra belasting op het kruispunt Jane Addamslaan-Legmeerdijk-Snoekbaarsstraat en de effecten op de doorstroming van de Legmeerdijk is het vanuit verkeerskundig oogpunt onwenselijk De Scheg volledig via de Legmeerdijk te ontsluiten. De resultaten van het onderzoek geven ons geen aanleiding tot nieuwe of andere inzichten.”

Foto: Weldam vanaf de Jane Adamslaan, via deze kruising moet veel verkeer van en naar De Scheg worden geleid in de huidige plannen van de gemeente.

Advertenties