Zoek
Sluit dit zoekvak.

CU, GroenLinks en bbA verrast door extra vluchten over Amstelveen: ‘Ongehoord en onacceptabel’

Na de VVD laten ook andere Amstelveense partijen van zich horen nadat bekend is geworden dat er deze zomer zo’n 8.000 extra vluchten over Amstelveen vliegen. Dit omdat er wordt begonnen met groot onderhoud van de Zwanenburgbaan. 

Jacqueline Solleveld (bbA) noemt de situatie “ongehoord en onacceptabel,” vooral omdat de vliegtuigen laag (op 200 meter hoogte) over dichtbevolkte wijken zullen vliegen. Ze wijst erop dat ook andere gemeenten extra overlast zullen ervaren en benadrukt dat er een andere oplossing moet komen.

Lees ook: VVD vraagt om compensatie voor 8.000 extra vluchten over Amstelveen

Op 21 juni 2023 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om geluidsmetingen van vliegtuigen in Amstelveen uit te voeren en de resultaten te gebruiken voor het actualiseren van het Position Paper Schiphol. Dianne Hoefakker (CU) benadrukte de urgentie van het meten: “Meten is weten.” De partijen bbA, ChristenUnie en GroenLinks roepen het college ook op om samen met bewoners geschikte locaties voor de sensoren te bepalen en deze zo snel mogelijk te plaatsen.

Bezwaar

Daarnaast willen Burgerbelangen Amstelveen, ChristenUnie en GroenLinks dat het college bezwaar maakt tegen de huidige besluitvorming. Simon Lutz (GL) benadrukt dat de minister zich moet houden aan zijn eerdere besluit dat de gevolgen van baanonderhoud niet op de omgeving mogen worden afgewenteld. Er moet onderzocht worden welke stappen genomen kunnen worden om de extra geluidshinder tot een minimum te beperken.

Amstelveen maakt deel uit van de deelregio Amstelland Meerlanden (AM) samen met de gemeenten Diemen, Uithoorn, Aalsmeer, Ouderkerk en Haarlemmermeer, en is onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam. De balans tussen leefomgeving en het economisch belang van Schiphol staat hoog op de agenda van deze regio. De drie oppositiepartijen vinden dat het college samen met andere gemeenten actie moet ondernemen, aangezien afspraken en besluiten door Schiphol, LVNL en de minister wederom worden genegeerd.

Foto: Vivian Tusveld

Advertenties