Zoek
Sluit dit zoekvak.

D66 en bbA: ‘Sterke journalistieke basis moet uitgangspunt zijn bij nieuw mediabeleid’

De fracties van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en D66 willen dat in het nieuwe lokale mediabeleid voorstellen worden gedaan voor een sterke journalistieke basis in Amstelveen. Ook willen zij het zogenoemde Mediafonds continueren. Hun motie hierover is gisteren door de gemeenteraad aangenomen. Deze motie is mede ingediend door VVD en Goed voor Amstelveen en gesteund door GroenLinks, de PvdA, SP, CDA en de ChristenUnie.

De partijen stellen met klem dat er een goede basisstructuur voor lokale journalistiek moet komen. Het huidige Mediafonds is al een stap in de goede richting, maar in een onlangs verschenen rapport worden ook kanttekeningen gemaakt bij de huidige opzet.

Rapport Mediafonds

Een goede journalistieke basisinfrastructuur in Amstelveen ontbreekt op het ogenblik, blijkt uit het rapport over het Mediafonds. Dit komt veelal doordat de lokale mediapartijen onvoldoende middelen en capaciteit hebben om een journalistieke waakhondfunctie te vervullen met een onafhankelijke blik

“Dit moet op orde worden gebracht. Als de basis niet op orde is, dan lukt geen enkele goedbedoelde ambitie om de lokale journalistiek naar een hoger plan te tillen. Daarom willen wij dat het college van burgemeester en wethouders goed met mediapartijen kijkt naar hoe de basis op orde gebracht kan worden en hoe het bereik van het Mediafonds kan worden vergroot”, aldus raadsleden Ewa Petiet en Saloua Chaara, woordvoerders media voor Burgerbelangen Amstelveen en D66.

Drie jaar continuïteit

Verantwoordelijk wethouder Herbert Raat is het ermee dat er continuïteit moet komen. Hij is al al samen met het Mediafonds in gesprek om te kijken hoe dat het beste kan gebeuren. De komende maanden worden daar verdere gesprekken over gevoerd. Hij wil naar een mediabeleid toe dat de komende drie gaat gelden. “Aan het einde van deze collegeperiode kunnen we dan de balans opmaken. Of dat nou succesvol is, of dat de bakens verzet moeten worden,” aldus Raat

De wethouder benadrukte tevens dat binnen de wens van continuïteit in de media niet alleen moet worden gekeken naar de toekomstige lokale omroep 1Amstelveen. Ook het Amstelveens Nieuwsblad en Amstelveenz worden als zeer belangrijke spelers in het Amstelveens medialandschap benoemd.

AVA en BVNL tegen

Actief voor Amstelveen en BVNL stemden tegen de motie. Fractieleider Michel Becker vindt het een beter plan om eerst goed te kijken naar bevindingen in het rapport over het Mediafonds. Hij had dat liever eerst besproken voordat de motie in de raad werd gebracht. 

Ondanks dat Becker zijn spreektijd al had opgebruikt, vroeg hij nog wel aandacht voor de huidige positie van de lokale omroep. 1Amstelveen heeft al een subsidieaanvraag gedaan maar in afwachting van het nieuwe mediabeleid is deze nog niet toegewezen. Becker: “Wij hopen dat vooruitlopend op dit verhaal er wel steun komt voor RTVA. Want anders is deze winkel al dicht voordat we hiermee klaar zijn.”

Advertenties

Accuraat