Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Geen subsidie meer voor Cobra Museum

Het college van B&W wil dat de subsidie aan het Cobra Museum wordt stopgezet vanaf 2024.. Daarbij wil zij ook niet financieel garant staan of een lening te vertrekken ter hoogte van €700.000. Dat laatste bedrag is het kastekort voor het museum in 2023. Het Cobra Museum heeft al sinds 2003 te maken met verliezen.

De financiële problemen van het museum zijn het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering, waarbij problemen te laat werden onderkend en oplossingen onvoldoende werden nagestreefd, vindt het college. Uit een rapport blijkt dat het Cobra Museum sinds 2003 slechts twee jaar een positief bedrijfsresultaat heeft behaald. Omdat de stichting die het museum exploiteert tot 1 juli 2020 door de gemeente werd ondersteund op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst, kon de gemeente niet eerder ingrijpen.

Na de coronaperiode heeft de gemeente een nieuwe subsidiesystematiek ingevoerd voor culturele instellingen die per 2024 van start gaat. Hierdoor is het nu wel mogelijk om de subsidierelatie te herzien. 

Jarenlange tekorten

“Het DSP-rapport laat een duidelijk patroon zien. Het Cobra Museum lijdt al jaren verliezen”, zegt wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur). “De gemeente geeft jaarlijks een subsidie van ruim €1,2 miljoen. Dat is afgezet tegen jaarlijkse bezoekersaantallen van gemiddeld 50.000 of 40.000 een bedrag van respectievelijk circa €24 tot €30 euro per toegangskaartje. Het gaat om publiek geld waar wij zorgvuldig mee moeten omgaan. Gelet op de verliezen en de toenemende schuldenlast vinden wij het niet meer verantwoord het museum financieel te ondersteunen.”

Hij vervolgt: “Het belang van kunst en cultuur blijft onverminderd hoog. We bezuinigen niet op cultuur en vinden het belangrijk dat er een sterke culturele infrastructuur is in Amstelveen. We willen dat het gedachtegoed van Cobra aan Amstelveen verbonden blijft, maar dat kan ook in een andere culturele vorm. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad en de inwoners van Amstelveen hoe de €1,2 miljoen binnen de kunst en cultuur besteed moet worden. We willen graag onze waardering uitspreken voor de medewerkers en vrijwilligers van het Cobra Museum. De huidige situatie doet niets af aan hun inspanningen in de afgelopen jaren.” 

Aandacht voor medewerkers en vrijwilligers

Het college stelt voor om de resterende subsidie van 2023 wel te verstrekken. Dat geldt ook voor het uitstel van betaling van gemeentelijke vorderingen tot en met december 2023. Dit omvat huurtermijnen van juni tot en met december 2023 (€287.000), coronaschulden (€202.000) en andere vorderingen (€52.000). Hierdoor kan het museum de salarissen van medewerkers en de vrijwilligersvergoeding uitbetalen en aan andere financiële verplichtingen voldoen, en een reorganisatie opstarten dan wel toewerken naar beëindiging. Dit moet worden uitgewerkt in een sociaal plan.

Historische context

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst ontstond in 1995 op basis van de Cobra-collectie van zakenman Karel van Stuijvenberg en maakte onderdeel uit van de ontwikkeling van het stadshart Amstelveen. In 2002 verkocht Van Stuijvenberg zijn collectie. Niet aan het museum zoals lang de bedoeling was, maar aan een particuliere verzamelaar. Hiermee verdween een belangrijke grondslag voor het museum. In 2007 bleek het museum niet in staat om een lening voor het gebouw af te lossen en het gebouw ordentelijk te onderhouden. Vervolgens heeft de gemeente het gebouw en bruidsschat overgenomen in ruil voor een onderhouds- en bijdrageplicht. Van 2007 tot 1 juli 2020 werd de stichting die het museum exploiteert door de gemeente ondersteund op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst. 

Het Cobra Museum reageert via een persbericht teleurgesteld: “Het besluit van het college van B en W doet ons pijn. In de afgelopen periode is het Cobra Museum regelmatig in gesprek geweest met de gemeente over de invulling en financiering van het Cobra museum. We hebben samen hard gewerkt om het museum nog toegankelijker te maken voor de Amstelveense gemeenschap. Zo zijn we gestart met de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren (17-25 jaar) en het Cobra Kindermuseum. Sinds dit jaar is daarnaast toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. In dit licht valt de beslissing van het college ons extra zwaar. “

Op woensdag 6 september buigt de gemeenteraad zich over de problematiek in een raadsgesprek, waarna zij op 13 september tijdens een extra raadsvergadering een besluit neemt. 

Advertenties