Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeente bereid om besluit meerjarige subsidie voor Cobra Museum te vervroegen

cobra

Het Amstelveense college van B&W is bereid om het besluit over een meerjarige subsidie voor het Cobra Museum te vervroegen. Vorige maand hebben de huidige leidinggevenden van het museum aangegeven in een spagaat te verkeren omdat het bijvoorbeeld lastig is om exposities aan te trekken als de financiën onzeker zijn. 

De financiële stabiliteit komt als het Cobra ligt zo snel als mogelijk. Eerder was besloten dat de gemeente in het najaar een beslissing zou nemen over financiering in de toekomst. Het college heeft nu laten weten akkoord te kunnen gaan met een vervroegde indiening van de subsidieaanvraag. Voorwaarde is wel dat Cobra de jaarrekening van 2023 op orde heeft en dat er een onderbouwd ondernemingsplan ligt.

De gemeente wil de aanvraag ook nog laten beoordelen door (externe) adviseurs van de gemeente en de Amstelveense Adviesraad Cultuur. 

Ook is met Cobra gesproken over meer samenwerking met de gemeente op het gebied van sponsorwerving. Hierbij moeten het museum en de Cobra Business Club wel het voortouw nemen. 

Advertenties