Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Gemeente compenseert alvast lokale sportverenigingen: ‘Clubs hebben geld nu nodig’

Amstelveense amateursportverenigingen krijgen de energiekosten van 2019 vergoed. Met deze compensatie hoopt de gemeente snel te anticiperen op de situatie bij diverse clubs waar het water aan de lippen staat door de stijging van de kosten in 2022 en 2023.

Met de regeling loopt de lokale overheid vooruit op de landelijke maatregelen die onlangs zijn gepresenteerd. “Wij hebben besloten om niet hierop te wachten en de amateursportverenigingen eenmalig direct en volledig te compenseren voor de gestegen energiekosten”, zegt wethouder Herbert Raat (sport).

Op 19 mei 2023 is de Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS) gepubliceerd. Deze landelijke regeling is bedoeld om amateursportverenigingen eenmalig gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen energiekosten. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor deze financiële ondersteuning.

‘Clubs hebben geld nu nodig’

De gemeente Amstelveen wil het proces van deze regeling niet afwachten. Raat: “De amateursportclubs hebben het geld nu nodig. Daarbij worden de verenigingen via de landelijke regeling waarschijnlijk slechts gedeeltelijk gecompenseerd. Met ons initiatief weten zij direct waar ze aan toe zijn.”

Voor de landelijke regeling is een bedrag van €6.000.000 beschikbaar. Gemeenten kunnen tot 15 september 2023 een aanvraag indienen. Binnen 13 weken na de sluitingsdatum horen gemeenten of de uitkering wordt uitgekeerd. Bij toekenning van de aanvraag kan de compensatie in het slechtste geval pas half december 2023 worden uitbetaald.

Gemeentelijke regeling

Voor elke amateursportvereniging is de gemeentelijke tegemoetkoming in de energiekosten maximaal het bedrag van de energiekosten in 2019 of het seizoen 2018/2019 (vóór corona). De verenigingen hoeven hiervoor alleen de jaarafrekening van de energiekosten te overleggen. De gemeente heeft de amateursportverenigingen die in aanmerking komen inmiddels benaderd. Heeft een amateursportvereniging deze informatie gemist of zijn er nog vragen, dan kunnen zij een mail sturen naar noodfonds-samenleving@amstelveen.nl.

Amateursportverenigingen die een TEK-aanvraag (Tegemoetkoming Energie Kosten) hebben gedaan of nog gaan doen, komen niet in aanmerking voor de gemeentelijke (en landelijke) tegemoetkoming. 

Kosten 

De uitkering aan de sportverenigingen loopt vooruit op de inkomsten uit de specifieke uitkering van het Rijk. Mocht er een lagere uitkering zijn dan de gemaakte kosten, dan is dit voor rekening van de gemeente. Er is ingeschat dat dit tekort maximaal € 100.000 bedraagt. Dit bedrag wordt gereserveerd in het gemeentelijke noodfonds waarin nog €170.000 niet bestemd is.  

Advertenties

Accuraat