Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeente en eigenaar Netjes gaan kijken of komst nieuwe supermarkt Waardhuizen haalbaar is

Waardhuizen

De gemeente en Netjes Beheer zijn met elkaar in gesprek gegaan over de teloorgang van Winkelcentrum Waardhuizen nadat de COOP daar is vertrokken. Afgesproken is dat beide partijjen gezamenlijk de haalbaarheid voor een nieuwe supermarkt in Waardhuizen onderzoeken.

Netjes Beheer B.V. heeft bij de gemeente Amstelveen de wens en intentie kenbaar gemaakt te investeren in de toekomst van het winkelcentrum Waardhuizen. Het winkelcentrum vervult naast de waardevolle functie van het voorzien in de dagelijkse boodschappen ook een belangrijke sociaalmaatschappelijke functie in de wijk. Netjes Beheer streeft ernaar dat er een volwaardige supermarkt komt en dat in de nieuwe situatie ook ruimte blijft voor huidige winkeliers, zodat ook zij kunnen worden ingepast.

Sociaalmaatschappelijke functie

Wilma Schoonderbeek-Netjes hierover: “Het winkelcentrum Waardhuizen heeft tot voor kort goed gefunctioneerd. Omdat wij net als bij de winkels aan de Van der Hooplaan geloven in de kwaliteit en sociaalmaatschappelijke functie van kleinschalige op de wijkgerichte winkels, zouden wij ook het winkelcentrum Waardhuizen daarin graag een nieuwe toekomstbestendige functie geven.”

Ze vevolgt: “Natuurlijk moeten daarvoor de mogelijkheden en de haalbaarheid goed worden onderzocht. Dat we vroegtijdig gezamenlijk met de gemeente Amstelveen kunnen optrekken komt het proces ten goede verwacht ik en laat zien dat ook de gemeente Amstelveen zich actief inspant voor de leefbaarheid en maatschappelijke functie van deze plek voor de wijk Waardhuizen.”

Hart van de wijk

Medio 2023 moeten de verkennende onderzoeken en gesprekken worden afgerond, waarna een besluit over de haalbaarheid naar verwachting kan worden genomen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan na de zomer 2023 een planning worden opgesteld voor de al dan niet uit te voeren werkzaamheden. Het streven is dat het nieuwe winkelcentrum Waardhuizen opnieuw het hart van de wijk kan vormen en die functies en kwaliteit biedt die past bij zowel de al wat oudere trouwe bewoners van de wijk alsmede de nieuwere jongere bewoners en gezinnen.

Advertenties