Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeente stuurt ten onrechte dwangbevel naar inwoners: stress en ongenoegen bij ontvangers

Veel Amstelveners hebben naar alle waarschijnlijkheid ten onrechte een dwangbevel van de gemeente op mat gekregen. De lokale fractie van de SP trok aan de bel over de dwangbevelen nadat zij signalen hadden gekregen van bijvoorbeeld oudere inwoners die altijd keurig op tijd hun belasting betalen.

De gemeente gaat nu diep door het stof. Er is geconstateerd dat er dit jaar een substantieel hoger aantal dwangbevelen is gestuurd dan voorgaande jaren. Toch kan er nog niet worden gezegd wat er precies is foutgegaan.

Het gaat in totaal om maar liefst 4.328 dwangbevelen. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel dwangbevelen hiervan onterecht verzonden zijn. De dwangbevelen hadden betrekking op het belastingjaar 2023 met een dagtekening van 1 september 2023.

In schriftelijke vragen aan de gemeente liet de SP blijken dat de dwangbevelen voor veel onrust hebben gezorgd. “We kregen bericht van iemand namens zijn moeder van 84 die compleet overstuur was omdat zij altijd betaalde,” laat de SP weten. De zoon van de moeder kwam bij de gemeente ook niet verder na een dag te hebben geprobeerd de juiste persoon te pakken te krijgen.

“Om inwoners niet nodeloos in onzekerheid te laten over het al dan niet juist zijn van het dwangbevel wordt vandaag een brief gezonden waarin staat dat zij het dwangbevel als niet verzonden kunnen beschouwen. Op een later tijdstip ontvangen deze inwoners een brief met de juiste informatie,” meldt de gemeente nu.

De gemeente betreurt ten zeerste wat er is gebeurd en biedt zijn verontschuldigingen aan “omdat wij begrijpen dat inwoners hierdoor overvallen zijn.”

Advertenties

Cookieconsent met Real Cookie Banner