Search
Close this search box.

Uithoorn spreekt zich duidelijk uit over Schiphol: ‘Gebruik Aalsmeerbaan moet drastisch omlaag’

De gemeenteraad van Uithoorn heeft zich in brief naar de landelijke partijen zeer kritisch opgesteld richting Schiphol. Volgens de partijen, verenigd in de raadswerkgroep Schiphol, moet het roer om. “Want genoeg is genoeg,” stellen de partijen.

Veel Uithoornaars vinden dat het de laatste jaren de spuigaten uitloopt met de overlast van Schiphol. Vooral het toegenomen gebruik van de Aalsmeerbaan zorgt hiervoor. Tussen 2009 en 2019 is het aantal starts vanaf deze baan bijna verdubbeld wordt gesteld in de brief. Bovendien is het geluidsniveau onder de vliegroute nog hoger geworden, door de nieuwe startmethode (NADP2) waarbij lager gevlogen wordt.

“Willen we een verbetering van de leefkwaliteit van Uithoorn realiseren en de scheefgroei herstellen,” zegt Els Gasseling (PvdA), “dan moet het gebruik van de Aalsmeerbaan drastisch omlaag. De krimp moet daarom in eerste instantie op deze baan plaatsvinden.”

Verstoorde balans

Krimp is, volgens Herman Bezuijen van Gemeentebelangen, de enige oplossing om op korte én lange termijn de leefkwaliteit in Uithoorn te verbeteren. “De verstoorde balans tussen Schiphol en haar omgeving moet dringend worden hersteld,’ stelt hij. “Want de overlast is onevenredig groot geworden. Gelukkig heeft ons standpunt maatschappelijk draagvlak en heeft het kabinet vorig jaar besloten tot krimp. Daar zijn we heel blij mee en we hopen dat een volgend kabinet hier voortvarend mee aan de slag gaat.”

Lees ook: Schiphol mag terug naar 460.000 vliegbewegingen: luchtvaartmaatschappijen halen bakzeil

Ook Judith Beuse van DUS! (D66 en Groenlinks) benadrukt de noodzaak tot krimp. ‘Inwoners maken zich zorgen om hun gezondheid en wonen daardoor minder prettig in Uithoorn en De Kwakel. Dat zijn duidelijke alarmbellen. Er is dus echt actie nodig!”

Extra geluid

Nienke Hoogenstraaten (CDA) vult aan: “Inwoners van onze gemeente ervaren nauwelijks meer momenten van rust. Door de extra starts op de Aalsmeerbaan, maar ook doordat de geluidsoverlast de laatste jaren vroeger begint en langer doorgaat. Dat betekent extra geluid op momenten dat veel inwoners van Uithoorn en De Kwakel nog slapen of juist naar bed gaan. Dit schaadt de nachtrust, vooral van onze kinderen. Déze zomer was de dagelijkse overlast door honderden startende vliegtuigen over Uithoorn nog meer merkbaar. Wij vinden dan ook dat iedere maatregel rond Schiphol moet bijdragen aan het verminderen van de overlast in de zwaarbelaste Zuidoosthoek, de regio onder de uitvliegroute van de Aalsmeerbaan.”

Advertenties