Search
Close this search box.

Het gaat goed met welvaart in onze regio, maar gevaar ligt op de loer

welvaart

Het gaat goed met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Onze regio is nog steeds een van de meest welvarende gebieden van de wereld wat vooral komt door de sterke economische groei van het afgelopen decennium. Toch ligt er gevaar op de loer. Een sterke economie leidt namelijk niet automatisch tot een bredere welvaart. 

Wethouder Economische Zaken Adam Elzakalai: “Om zowel individuele welvaart als collectieve voorspoed te bevorderen, is het van essentieel belang om gezamenlijk te investeren in innovatie, duurzaamheid en lange termijn groei. Dit kan alleen succesvol zijn door inclusief samen te werken binnen de MRA.”

De MRA is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Onze regio, Amstelland en Meerlanden, speelt een belangrijke rol binnen dit samenwerkingsverband. Dit komt mede door de aanwezigheid van Schiphol.

In onze regio zijn het inkomen per inwoner hoog en de werkloosheid laag. Desondanks is de afstand tot voorzieningen groot en scoren sociale indicatoren zoals vrijwilligerswerk en contact met familie en vrienden minder goed. 

De populariteit van Amstelland en Meerlanden vertaalt zich ook op de woningmarkt. Huizenprijzen zijn sinds 2014 sterk gestegen, wat een barrière vormt voor zowel nieuwe bewoners als huidige inwoners.

Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en vicevoorzitter van het MRA-platform Economie: “Het gaat de MRA economisch voor de wind en dat is goed nieuws. Maar er zijn grote uitdagingen, zo blijkt uit deze verkenningen. Met name de verduurzamingsopgave duldt geen uitstel. We hebben te maken met snelle klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en de problemen met zowel de hoeveelheden als de kwaliteit van ons drinkwater. Hier is dus echt actie nodig.”

Advertenties