Search
Close this search box.

Hugo de Jonge zet deur op grote kier voor woningbouw Kronenburg: ‘438 woningen zijn mogelijk in eerste fase’

kronenburg

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft Amstelveen uitgenodigd om weer te komen praten over de ontwikkeling van Kronenburg. Het lijkt er sterk op dat Den Haag toch wil toegeven aan woningbouw op de locatie. In een eerste fase zou het gaan om 438 woningen. Eerdere plannen gingen uit van 2.500 woningen.

“Vanuit het Rijk is er begrip voor dat ontwikkeling van het gebied wenselijk is voor de gemeente Amstelveen, met name voor het versterken van de leefbaarheid in het gebied. En is ook duidelijk dat er een grote (studenten)woningbouwopgave ligt in de regio Amsterdam,” schrijft De Jonge aan Amstelveense college.

Diverse mogelijkheden

Woningbouw in Kronenburg was tot op heden niet mogelijk vanwege de Buitenveldertbaan. Het Rijk lijkt echter door de grote woningopgave die er ligt toch naar mogelijkheden te zoeken. Eerder werd er al onderzoek gedaan naar diverse mogelijkheden voor Kronenburg en nu blijkt dat de minister toch wel oren heeft naar een kleinschaliger scenario waarbij 438 woningen kunnen worden gebouwd. 

Het aantal woningen van 438 staat nog los van de mogelijkheden voor short stay in het gebied. Hiervoor zijn binnen het huidige luchtvaartbesluit sowieso mogelijkheden. 

Uitnodiging voor Amstelveen

“Bij nog te maken plannen dient voorop te staan dat deze uitgaan van hetgeen benodigd is om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Door het toepassen van de laatste inzichten van geluidadaptief bouwen, het uitvoeren van tussenevaluaties en monitoring kan gekeken worden of verdere gebiedsontwikkeling mogelijk is,“ aldus De Jonge in de goednieuwsbrief voor Amstelveen. 

De minister heeft de gemeente Amstelveen in ieder geval uitgenodigd om op korte termijn weer in gesprek te gaan over Kronenburg. Het is duidelijk dat Amstelveen deze uitnodiging niet zal afslaan.  

Advertenties