Zoek
Sluit dit zoekvak.

Inwoners en toeristen gaan meer belasting betalen in Amstelveen

Om het voorzieningenniveau in Amstelveen op peil te houden, heeft de gemeente meer geld nodig dan er binnenkomt. Het plan is dan ook om de OZB en de toeristenbelasting in onze gemeente te verhogen. Dit blijkt uit de Perspectiefnota 2024 die gisteren openbaar is gemaakt.

“Om de begroting structureel gezond te houden zijn maatregelen noodzakelijk. We kiezen daarbij voor een mix van lastenverzwaring en een structurele besparing op organisatiekosten en bedrijfsvoering. Naast een verhoging van de OZB stellen we een verhoging van de toeristenbelasting voor. Met de voorgestelde OZB-verhoging blijft de OZB laag in vergelijking met gemeenten elders in Nederland”, zegt wethouder financiën Adam Elzakalai over de verhogingen.

Stokpaardje

Jarenlang was het stokpaardje van het Amstelveense college dat de OZB in onze gemeente alleen werd verhoogd met de inflatiecorrectie. Het moment lijkt dan toch gekomen dat er gebroken wordt met de traditie van de OZB niet verhogen. Het is nog niet bekend hoeveel de Amstelvener meer gaat betalen.

Tekst gaat door onder video.

Wel wil de gemeente dat de inkomsten vanuit de OZB vanaf 2025 3,2 miljoen euro meer bedragen per jaar. In 2024 gaat dit om een bedrag van 2 miljoen euro. De toeristenbelasting moet 800.000 euro meer per jaar opleveren. Daarnaast gaat de gemeentelijke organisatie goed kijken of de tarieven voor andere diensten wel kostendekkend zijn.

Extra investeringen

Elzakalai: “In de huidige turbulente tijden moet het college van B en W keuzes maken wat ze wel en niet doen en kijken wat passend is. “We willen de voorzieningen en dienstverlening in Amstelveen op peil houden en waar nodig uitbreiden. Zo kiezen we onder andere voor extra investeringen in het Stadshart, onderwijshuisvesting en een extra zwembad bij De Meerkamp, omdat de wachttijden voor zwemles lang zijn.”

De Perspectiefnota wordt behandeld in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie op woensdag 19 juli 2023.

Advertenties