Search
Close this search box.

Kassa! Gemeente Amstelveen is begonnen met uitbetalen energietoeslag.

De gemeente Amstelveen is begonnen met het uitbetalen van de energietoeslag 2023. Huishoudens die de toeslag automatisch krijgen zijn hierover geïnformeerd. Zij hoeven niets te doen. Inwoners die de toeslag eerder kregen, maar nu niet meer in aanmerking komen, hebben ook een brief gekregen.

“Inwoners die denken recht te hebben op de toeslag nodigen we van harte uit een aanvraag te doen”, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen. De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum.

Aanvraag indienen 

Huishoudens kunnen sinds dinsdag 5 december 2023 een aanvraag doen. Dat kan tot 30 juni 2024 via www.amstelveen.nl/energietoeslag. Op de site staat ook informatie over het bedrag en de voorwaarden. Inwoners die hulp nodig hebben bij de aanvraag zijn welkom in bij het Financieel Café of het Sociaal Steunpunt Amstelveen. Want de voorwaarden bestaan uit een hele waslijst.

Voorwaarden

Of u recht heeft op energietoeslag, hangt af van hoeveel u verdient. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Hoeveel dat is hangt af van uw gezinssituatie. 

21 jaar tot AOW-leeftijd

 • alleenstaande: € 1.581,61
 • alleenstaande ouder: € 2.033,49
 • echtpaar: € 2.259,43

Vanaf AOW-leeftijd

 • alleenstaande: € 1.764,96
 • alleenstaande ouder: € 1.764,96
 • echtpaar: € 2.396,68

Verdient u meer dan het bedrag wat bij uw situatie past? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. Goed om te weten: op de pagina Inkomensnormen staat wat precies onder het netto maandinkomen valt. Toeslagen als huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag tellen niet mee.

Andere voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont in de gemeente Amstelveen.
 • U woont op het moment van aanvragen zelf op het adres waarvoor u de aanvraag doet.
 • Per huishouden wordt de energietoeslag één keer verstrekt. Meestal is dit aan de hoofdbewoner die de energierekening betaalt. Daarom geldt:
  • U bent hoofdbewoner/eigenaar van de woning.
  • U betaalt zelf de energierekening.
 • U vraagt de energietoeslag 2023 aan voor 1 juli 2024. U hoeft niet te wachten op de eindafrekening van uw energiebedrijf.
 • Heeft u schulden of zit u in een minnelijk of WSNP-traject? Dan kunt u ook energietoeslag aanvragen.

Wanneer geen recht op energietoeslag

U heeft geen recht op energietoeslag als:

 • uw inkomen te hoog is
 • u niet aan de voorwaarden voldoet
 • u student en jonger dan 27 jaar bent, en studiefinanciering ontvangt
 • u alleen een briefadres heeft (omdat u bijvoorbeeld dak- of thuisloos bent)
 • u in een instelling woont, zoals een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling of een instelling voor beschermd of begeleid wonen
 • u de toeslag heeft ontvangen in een andere gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing)

Advertenties

Accuraat