Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Klachtenprocedure

De medewerkers van 1Amstelveen verzorgen hun berichtgeving met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Maar het kan voorkomen dat in ons een werk een foutje sluipt. Of dat je het niet eens bent met een artikel of bijdrage. 

1Amstelveen kent daarom een klachtenregeling. Hiermee willen wij eerst kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. Het gaat dan niet om spellings- of typfouten. Mochten die worden gemaakt, dan kunt u altijd een mailtje naar redactie@1amstelveen.nl sturen. Zijn we blij mee!

Klachten kunnen wel gaan over journalistieke zaken en/of ongewenst gedrag van een van onze medewerkers. Als je onze secretaris een mailtje stuurt, reageren wij zo spoedig als mogelijk maar in ieder geval binnen tien werkdagen. Samen gaan we dan kijken hoe we de kou uit de lucht kunnen halen met een oplossing waarmee beide partijen instemmen.

Mochten we er gezamenlijk niet uitkomen, dan is er altijd nog de mogelijkheid om voor journalistieke zaken naar de Raad van Journalistiek te gaan. Deze instantie erkennen wij als 1Amstelveen.

KLACHTENPROCEDURE RTVA

De klachtenprocedure van 1Amstelveen bestaat uit 7 stappen. Wat hieronder staat klinkt allemaal wat ambtelijk, maar op deze manier weet jij zeker dat je klacht serieus wordt genomen. 

1. Indienen klacht

Klachten kan je op een eenvoudige manier indienen.  Je stuurt een mail naar onze secretaris of neemt telefonisch contact op via 020-5478585.

2. Aanspreekpunt

De omroep beschikt over een vast aanspreekpunt voor klachten. Jouw mail wordt behandeld door onze bestuurssecretaris. Wanneer je contact opneemt met de omroep kan je ook naar deze persoon vragen. Mocht hij niet aanwezig zijn, dan neemt een van de collega’s jouw klacht op en zorgt deze ervoor dat deze bij de juiste persoon terechtkomt.

3. Klachtenformulier

Jouw klacht wordt schriftelijk vastgelegd met een klachtenformulier.

Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie ook voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en de bedrijfsvoering. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

4. Reactie

De omroep reageert binnen 10 werkdagen op een klacht of bevestigt de ontvangst.

5. Analyse en evaluatie

Uw klacht wordt geanalyseerd en geëvalueerd, zodat de oorzaak van de klacht wordt achterhaald.

Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft kon ontstaan. Ook moet er een uitspraak worden gedaan op de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met uw voorkeur. Bij de terugkoppeling (stap 7) zullen wij onze beslissing toelichten.

6. Maatregelen

Op basis van de analyse en evaluatie wordt zo nodig een

Wanneer uw klacht terecht is dan zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.

7. Informeren

Wanneer er naar aanleiding van een klacht een corrigerende of preventieve maatregel is genomen dan informeren wij u hierover. Wij informeren u ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen.