Search
Close this search box.

Kleiner wonen en minder werken in Nieuw Legmeer: 1.400 woningen extra om plan haalbaar te maken

De nieuwe woon-werkwijk Nieuw Legmeer, die moet verrijzen tussen Middenhoven en Westwijk, is alleen haalbaar als er meer woningen worden gebouwd dan gepland. In eerste instantie werd uitgegaan van 3.000 woningen. Dit aantal wordt nu opgeschroefd naar 4.400.

De nieuwe wijk had als doel om met een mooie mix tussen werken en wonen te komen. Onder meer de gestegen bouwkosten zijn oorzaak dat de plannen moeten worden aangepast. Om tot een financieel haalbare wijk te komen wordt nu geplande kantoorruimte ingeruimd voor wonen. Ook moeten de woningen kleiner worden gemaakt. Het is ook aannemelijk dat de wijk nog meer de hoogte in zal gaan dan eerder gepland.

‘Moet financieel haalbaar zijn’

Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening): “We hebben door sterk veranderende marktomstandigheden heel goed moeten kijken naar de haalbaarheid van de ontwikkeling. We willen het gebied graag ontwikkelen tot een nieuwe moderne levendige wijk, maar het moet wel een financieel haalbaar plan zijn, met voldoende betaalbare woningen voor de Amstelveense woningzoekenden.”

De optimalisaties en het hogere aantal woningen zorgen ervoor dat het project financieel bijna haalbaar is. De begroting is echter nog niet sluitend. Om dat voor elkaar te krijgen is de gemeente nog in overleg met de marktpartijen en grondeigenaren in het gebied. 

Ambitie om in 2025 eerste paal te slaan

Gordon: “De komende maanden proberen we ook het laatste verschil te overbruggen en werken we aan een fasering voor de bouw. Onze eigen gemeentewerf en afvalbrengstation met een grote hindercirkel voor woningbouw spelen hierin een cruciale rol.”

De gewijzigde uitgangspunten worden naar verwachting in februari 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. De ambitie is om eind 2025 een eerste paal van Nieuw Legmeer te slaan.

Advertenties