Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kostenstijgingen en gedoe rond locatie: plannen voor hospice Amsteloever naar prullenmand

hospice

Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever en de Stichting Hospice Amsteloever hebben gezamenlijk besloten de verdere initiatieven met betrekking tot de realisatie van een Hospice in Amstelveen te staken.

Aanleiding van dit besluit is dat op de korte en middellange termijn geen zicht (meer) is op het vinden van een geschikte locatie in Amstelveen voor het starten van een Hospice. Daarnaast is de Stichting door het langdurige uitstel van de realisatie inmiddels geconfronteerd met enorme kostenstijgingen voor de bouw of verbouw van een Hospice, waardoor de financiering hiervan steeds moeilijker is geworden.

Het initiatief van de realisatie van een Hospice is ontstaan in 2016. Na een gezamenlijk zoektocht naar een geschikte locatie met de Gemeente Amstelveen is uiteindelijk in 2019 door de Gemeente Amstelveen voor de bouw van een Hospice een kavel aan de Lindenlaan toegewezen.

Handtekening verwijderd van realisatie

Vlak voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Amstelveen in 2022 was er met de Gemeente Amstelveen overeenstemming bereikt over de aankoopprijs van de aangewezen kavel, het bouwontwerp van het Hospice en was de Stichting naar haar mening nog slechts één handtekening verwijderd van de ondertekening van de “Intentieovereenkomst grond aankoop Gemeente Amstelveen” met betrekking tot de door de Gemeente Amstelveen te verkopen grond aan de Lindenlaan in Amstelveen.

Echter na verschillende contacten met vertegenwoordigers van de Gemeente Amstelveen bleek dat intussen het plan aan de Lindenlaan was/werd uitgebreid met een kinderdagverblijf met als gevolg; een herindeling van de beschikbare kavels aan de Lindenlaan, nieuwe procedures en een jarenlange vertraging van de realisatie van een Hospice.

Geen alternatieve gevonden

Via bemiddeling van de Gemeente Amstelveen is gezien de op het laatst ontstane situatie in de afgelopen maanden in overleg met Amstelring onderzocht of het Hospice wellicht in een van haar bestaande locaties gehuisvest kon worden. Dit zonder gewenst resultaat.

Gezien het gehele traject van 7 jaar, alsmede een groot aantal onzekerheden welke door de laatstgenoemde (politieke) keuzes zijn ontstaan heeft het bestuur uiteindelijk moeten besluiten het initiatief van de realisatie van de Hospice te staken.

Alle sponsoren zijn van het op de hoogte gebracht en de eerder ontvangen sponsorbedragen zijn teruggestort. Het bestuur van de Stichting “Vrienden van de Hospice Amsteloever” betreurt
n grote mate de ontstane situatie en bedankt een ieder die zich in de afgelopen 7 jaar als sponsor, belangstellende of in een andere hoedanigheid het initiatief tot de realisatie van een Hospice in Amstelveen heeft ondersteund.

Het Stichtingsbestuur spreektde hoop uit da alsnog een Hospice in Amstelveen door een andere marktpartij zal worden gerealiseerd. Het startkapitaal voor de realisatie van een Hospice in Amstelveen was afkomstig van de Theo Jansen MOC-Stichting. Het verstrekte startkapitaal zal weer ter beschikking worden gesteld aan deze Stichting ten behoeve van het financieel ondersteunen van andere “goede doelen initiatieven” in de lokale gemeenschap.

Advertenties