Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kruising Startbaan / Van der Hooplaan krijgt naar alle waarschijnlijkheid ook een rotonde

Het afgelopen jaar zijn er veel klachten van ouders van schoolgaande kinderen bij de gemeente binnengekomen over de veiligheid op de fietspaden. Op advies van Veilig Verkeer Nederland afdeling Amstelland gaat de gemeente nu, waar mogelijk, aanpassingen uitvoeren. Een nieuwe rotonde op de kruising tussen de Startbaan en de Van er Hooplaan ligt het meest voor de hand.

Wethouder Herbert Raat is samen met verkeerskundige Ben Westendorp meerdere keren meegefietst met ouders en kinderen tijdens de ochtendspits. Raat: “We hebben ons laten adviseren door VVN en nemen waar mogelijk verkeerskundige maatregelen. Ons streven is om de verkeersveiligheid in Amstelveen te vergroten, met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen en ouderen. Samen met VVN starten we daarom binnenkort ook een gedragscampagne om ouders te bewegen hun kinderen met de fiets of lopend naar school te brengen.”

De samenwerking met VVN is heel waardevol gebleken. “Het was de eerste keer dat wij op deze nieuwe en constructieve manier met elkaar samenwerkten”, zegt Ben Westendorp. “De zorgen van ouders voor hun schoolgaande kinderen in het verkeer serieus nemen, draagt echt bij aan de verkeersveiligheid. Wij willen daar graag mee doorgaan en nieuwe dingen samen met de gemeente oppakken.”

Wethouder Herbert Raat (l) en Ben Westendorp (voorzitter Veilig Verkeer Nederland afdeling Amstelland)

Een van de routes die is gefietst, is de Startbaan tussen het Hermann Wesselink College en het Amstelveen College. Ouders ervaren de Startbaan in de ochtend als een zeer drukke route met schoolgaande kinderen en autoverkeer, waardoor snel onveilige situaties kunnen ontstaan. De gemeente heeft plannen om de doorstroming en verkeersveiligheid op de kruising Van der Hooplaan-Startbaan te gaan verbeteren. Momenteel vindt onderzoek plaats of een rotonde hier beter zou werken. Rotondes voorzien in een optimalere afwikkeling van het verkeer en bieden meer comfort en doorstroming voor fietsers. Naast de rotonde zullen ook andere varianten met verkeerslichten worden onderzocht.

Advertenties

Cookieconsent met Real Cookie Banner