Zoek
Sluit dit zoekvak.

Let op! Verkeershinder door KPMG Lentemarathon

Morgen wordt de Amstelveense Lentemarathon weer gehouden. Dit betekent dat op sommige plekken in Amstelveen de wegen zijn afgezet.

De uitgezette route loopt vooral via de aanwezige voetpaden en fietspaden. Tijdens het evenement passeren en kruisen de lopers wel diverse doorgaande wegen waardoor hinder optreedt voor het verkeer. Alle wegkruisingen worden tijdens de passages van de lopers kortdurend (per passage maximaal 1 á 2 minuten) afgezet voor het verkeer.

De belangrijkste wegen die voor de passage van de lopers worden afgezet zijn:

  • Groen van Prinstererlaan – Rembrandtweg.
  • Keizer Karelweg – Graaf Aelbrechtlaan.
  • Amsterdamseweg – Nieuwe Karselaan.
  • Amsterdamseweg – Parklaan.
  • Van Heuven Goedhartlaan – Handelsweg.

Verder worden gedurende de dag de Rembrandtweg (08:00-17:00), Nieuwe Karselaan (08:30-14:00), Oude Karselaan (08:30-14:00), Kazernepad (08:30-16:00), Nesserlaan (09:30-13:00) en Amsteldijk Zuid (09:30-14:00) voor langere tijd afgezet. Ook bij het in- en uitrijden van en vanuit de wijken binnen de route zal af en toe hinder optreden.

Openbaar vervoer
Tijdens de KPMG Lentemarathon kan er wel (beperkte) vertraging optreden in het openbaar vervoer. Met Connexxion zijn afspraken gemaakt om de vertragingen tot het minimum te beperken. Tevens leid Connexxion een buslijn (lijn 300) om via Ouderkerkerlaan tussen 10:30 uur en 15:00 uur, zodat de lopers een veilige doortocht hebben bij de passage Handelsweg.

(Brom)fietsers
Voor (brom)fietsers gelden beperkingen op de route, waarbij diverse fietspaden worden afgesloten tijdens de passage van de lopers. De beperkingen gelden vooral voor de paden in het Amsterdamse Bos, en de fietspaden langs de Amsterdamseweg (08:00-16:00), Oude Dorp (09:00-15:00), Kazernepad (08:30-16:00), Beneluxbaan (10:15-15:00), Gondel, Brink, Poortwachter en Marne (09:00-12:00).

Daarnaast zullen verschillende fietspaden voor korte tijd geblokkeerd zijn. (Brom)fietsers worden door verkeersregelaars naar alternatieve routes geleid. 

Voor voetgangers zijn er geen of minimale beperkingen.

Advertenties