Search
Close this search box.

Mogelijk twee locaties voor asielzoekers op Uilenstede

Het lijkt erop dat de gemeente in de wijk Kronenburg-Uilenstede voor een periode van vijf jaar twee locaties geschikt wil maken voor de opvang van in totaal 350 asielzoekers. Voorwaarde is dan wel dat de Inspectie Leefomgeving en Transport akkoord gaat met deze opvang in een gebied dat volgens de rijksoverheid eigenlijk te veel overlast van Schiphol ondervindt.

Dit blijkt uit een voorstel van het College van B en W aan de gemeenteraad, dat op woensdag 1 februari wordt behandeld.

Het gemeentebestuur lijkt er met dit voorstel op uit de rijksoverheid een koekje van eigen deeg te geven. Eerder namelijk ging het Rijk niet akkoord met de bouw van duizenden studentenwoningen in Kronenburg-Uilenstede vanwege de vliegtuighinder en verloor de gemeente deze zaak ook bij de Raad van State.

Op grond van de nieuwe Spreidingswet, die naar verwachting op 1 februari van kracht wordt, vraagt het Rijk gemeenten nu plek te maken voor een flinke toestroom aan asielzoekers. De gemeente Amstelveen is (voordat het Rijk dit als een verplichting gaat opleggen) bereid ruimte te creëren voor circa 350 asielzoekers, bovenop de circa 675 gevluchte Oekraïeners die hier al een plek hebben gevonden.

Voorwaarde van het gemeentebestuur is wel dat dit kan in een zogeheten LIB-4-gebied, een gebied waar volgens de normen in principe geen grote huisvestingsprojecten gerealiseerd mogen worden. In het voorstel van het College van B en W aan de gemeenteraad wordt Kronenburg-Uilenstede niet met name genoemd, maar het is zeer waarschijnlijk dat hierop wordt gedoeld. “Buiten LIB-4-gebied heeft Amstelveen weinig ruimte om opvang van een grote groep asielzoekers te lokaliseren”, schrijft het college.

Het college zegt een voorkeur te hebben voor “voorzieningen van een niet te grote omvang om de druk op de omliggende wijken behapbaar te houden”. Daarom wordt uitgegaan van twee opvanglocaties: één voor minderjarige asielzoekers (80-100 jongeren) en één voor circa 250 volwassenen.

Het college zegt er echter meteen bij dat het “niet gemakkelijk” zal worden om ontheffing te krijgen van de normen voor overlast van vliegtuigen. Komt die ontheffing er niet dan “is een optie te overwegen om het aantal asielzoekers dat wij in Amstelveen opvangen te verlagen als gevolg van strijdig handelen van diverse rijksorganen.”

De gemeentelijke kosten voor asielopvang worden geschat op 250.000 euro. Of die door het Rijk wordt terugbetaald, is volgens B en W nog niet duidelijk.

Advertenties