Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onderwijsinspectie gaf bestuur van Onderwijsgroep Amstelland dikke onvoldoende

Het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland scoort een onvoldoende als het gaat om ambitie, besturing en kwaliteitszorg. Dat is het oordeel dat de lnspectie van het Onderwijs geeft in een vierjaarlijks rapport over de groep, die verantwoordelijk is voor dertien scholen voor protestants-christelijk en rooms-katholiek basisonderwijs in Amstelveen en Ouderkerk.

Vlak voor de kerstdagen werd bekend dat Ineke van der Linden onverwacht al per 1 januari zou vertrekken als enig lid van het college van bestuur van de Onderwijsgroep Amstelland. Van der Linden was in functie sinds 1 maart 2021. Haar baan wordt in elk geval tot de zomervakantie op interim-basis overgenomen door Loes Buis, die op dit moment directeur is van het stafbureau van de groep. De precieze reden van het vertrek werd niet bekendgemaakt, maar het besluit zou volgens Peter Thibaudier (voorzitter van de raad van toezicht) “in goed overleg” tussen beide partijen zijn genomen.

Negatief rapport

Inmiddels is duidelijk geworden dat kort daarvoor een negatief rapport was verschenen van de Inspectie van het Onderwijs, een rapport dat door de Onderwijsgroep niet aan de grote klok is gehangen. Kern van de kritiek is dat er op de scholen van de Onderwijsgroep “geen gedeeld beeld” is van wat het bestuur verstaat onder goed onderwijs. “De doelen die met het onderwijs bereikt moeten worden, zijn daarnaast niet concreet genoeg voor degenen die deze moeten bereiken.”

Lees ook: Topbestuurder Onderwijsgroep Amstelland stapt plotseling op

Ook wordt volgens de inspectie “onvoldoende gericht (bij)gestuurd op het behalen van de doelen en ambities” die de Onderwijsgroep in het eigen koersplan, dat de titel Duurzaam vernieuwend draagt, heeft opgesomd. Hierin staat onder andere dat de scholen leerlingen willen stimuleren zich te ontwikkelen tot “nieuwsgierige, open wereldburgers”. Volgens de Inspectie ontbreekt echter de verbinding tussen het bestuur van de onderwijsgroep en de scholen, die het allemaal moeten realiseren. “We merken dat het koersplan en daaruit voortvloeiende doelen en ambities op de werkvloer niet leven en als onduidelijk worden ervaren.”

Twee van de drie onvoldoende


De Inspectie heeft de Onderwijsgroep op drie onderdelen concreet beoordeeld: 1) Visie, ambities en doel, 2) Uitvoering en kwaliteitscultuur en 3) Evaluatie, verantwoording en dialoog. Alleen op het derde onderdeel scoort de groep een voldoende, de eerste twee worden met een onvoldoende beoordeeld. Al in het tweede kwartaal van 2024 zal de Onderwijsinspectie een zogeheten ‘herstelonderzoek’ uitvoeren om na te gaan of de eerder geconstateerde gebreken zijn verholpen.

Onder de Onderwijsgroep Amstelland vallen vrijwel alle scholen voor rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk. Het gaat in totaal om dertien scholen, te weten: Brede School Omnibus, Het Kofschip, Amstelland International School, De Cirkel, Brede School Rembrandt, Het Palet Zuid, Roelof Venema School, Willem-Alexander School, Amstelschool, De Triangel, De Horizon, Karel Eykman School en de Taalschool. Volgens de laatste cijfers hebben de scholen gezamenlijk ruim 4.600 leerlingen en 323 medewerkers (van wie er 216 daadwerkelijk onderwijzend personeel zijn).

Het is overigens niet de eerste keer dat er negatief werd geoordeeld over de Onderwijsgroep Amstelland. In 2021 en 2022 kreeg de Amstelveense Karel Eykman School voor de kwaliteit van het onderwijs een ‘onvoldoende’ van de inspectie, wat pas in juni 2023 volgens de inspectie kon worden omgezet in een ‘voldoende’.


Advertenties

Cookieconsent met Real Cookie Banner