Search
Close this search box.

Onderzoek naar oplossing voor lange wachtlijsten zwemlessen Amstelveen

De gemeente Amstelveen laat extern onderzoek uitvoeren om oplossingen te vinden voor de bestaande wachtlijsten voor zwemlessen. Hiervoor vinden gesprekken plaats met de diverse aanbieders die zich bezighouden met zwemvaardigheid. Het onderzoek richt zich onder meer op de beschikbaarheid van voldoende instructeurs en badwater. 

Onlangs was een kick-off bijeenkomst met bijna alle aanbieders van ABC-zwemmen om te kijken hoe zij gezamenlijk de ABC-zwemlessen effectiever kunnen aanpakken. Mogelijk wenselijke uitkomsten zijn bijvoorbeeld een structurering van de wachtlijsten (werken met één gezamenlijke wachtlijst in plaats van diverse wachtlijsten), het uitwisselen van trainers/instructeurs en het beschikbare badwater delen.

“Het is van groot belang dat alle kinderen in Amstelveen leren zwemmen”, zegt wethouder Herbert Raat (sport). “We hebben de gemeenteraad gevraagd om via de Perspectiefnota geld vrij te maken voor extra zwemwater dat half 2025 gerealiseerd zou kunnen worden bij De Meerkamp. Hiernaast moeten we naar alle andere mogelijkheden kijken om het aanbieden van zwemlessen zo efficiënt mogelijk uit te voeren. We zijn blij dat aanbieders van zwemlessen meedenken. We willen dat elk kind in Amstelveen een zwemdiploma kan halen.”

Wachtlijsten 

Bij zwembad De Meerkamp staan op dit moment 671 kinderen op de wachtlijst voor het A-diploma. In april waren dit er nog 861. Naast de Meerkamp zelf zijn er nog vier zwemclubs met eigen wachtlijsten die ABC-zwemlessen aanbieden in het bad. 

Zwemclub ABC dat nu zwemlessen geeft in Health City zoekt vanaf eind augustus vervangend zwemwater, omdat zij het sportcomplex moeten verlaten vanwege het vertrek van de huurder. De commerciële aanbieder heeft de gemeente om hulp gevraagd. Het gaat om 400 kinderen die op dit moment bezig zijn met hun A-diploma. Er ontstaat een onwenselijke situatie als al deze kinderen moeten stoppen met de zwemlessen. Samen met het management van zwembad De Meerkamp wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. 

Extra zwemwater

Er ligt een ontwerp klaar voor een extra zwembad naast De Meerkamp in Amstelveen. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van extra zwemwater. De gemeenteraad heeft in juni ingestemd met de benodigde financiële middelen.

Advertenties