Zoek
Sluit dit zoekvak.

Plan voor parkeergarage bij noordelijke oever Poel om parkeerdruk raadhuis en Oude Dorp aan te pakken

Er zijn voorzichtige plannen om een parkeergarage te bouwen in de nabije omgeving van het raadhuis. Dit blijkt uit de Perspectiefnota 2024 waarin een bedrag van 10 miljoen euro wordt gereserveerd voor het project.

De parkeerdruk bij het Oude Dorp en het raadhuis is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Vooral overdag is het af en toe schier onmogelijk om een plekje te vinden op het parkeerterrein naast het raadhuis.

Visie Noordelijke Poeloever

De plannen zijn nog niet definitief maar worden meegenomen bij een integrale visie voor de Noordelijke Poeloever. Vooralsnog wordt er uitgegaan dat er in 2025 een 2026 een investering moet worden gedaan van elk jaar vijf miljoen euro.

“De uit de investering voortkomende kapitaallasten vallen binnen de parkeerexploitatie waarbij wordt gekeken naar kostendekkendheid,” wordt uitgelegd in de Perspectiefnota. Het is dus goed voor te stellen dat een dergelijke garage gaat worden geëxploiteerd door een commerciële partij.

Advertenties

Accuraat