Zoek
Sluit dit zoekvak.

Politieke partijen ‘Lokale discussie Schiphol moet niet zwart-wit worden’

De Amstelveense politiek wil dat het Schiphol position paper uit 2019 wordt vernieuwd. Het denken over Schiphol is in de laatste jaren veranderd en dat vereist volgens alle politieke partijen in Amstelveen ook een aangepaste zienswijze. Wel wordt gewaarschuwd dat het Schiphol-dossier niet een ja-nee discussie moet worden. 

De partijen erkennen dat Schiphol een complex dossier is en dat Amstelveen slechts één belangenpartij is in een speelveld met vele anderen. “Juist in zo’n gespannen speelveld is het van belang dat Amstelveen zowel intern als extern een positie inneemt die doordacht, overtuigend en breed gedragen is. Vervallen in een ‘voor of tegen Schiphol’-discussie is zinloos, zo zwart-wit is de werkelijkheid niet,” stellen de partijen GroenLinks, ChristenUnie en bbA in een persbericht. 

Wanneer gedeelde waarden als veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid, welzijn en woon- en werkgelegenheid als uitgangspunt worden genomen, moet het mogelijk zijn om een position paper op te stellen dat uitstijgt boven partijprogramma’s, stellen genoemde partijen.

Niet overlast verplaatsen naar buurgemeenten

“Wanneer de beweringen in het document ook zullen worden onderbouwd met bronnen ten behoeve van de objectiviteit, kan Amstelveen met vereende krachten, geloofwaardig en effectief invloed uitoefenen op andere belanghebbende partijen. Buurgemeenten zijn voorbeeld van zo’n belanghebbende partij. Het is niet de bedoeling dat een succesvolle aanpak in Amstelveen leidt tot verplaatsing van de overlast naar buurgemeenten.”

Het nieuwe position paper moet zich volgens de partijen focussen op wat op lokaal niveau wél kan worden gedaan en moet daarom handvatten bieden voor lokale maatregelen op de korte en middellange termijn. “Na de verkiezingen krijgen we een nieuwe minister op het Schipholdossier. Het is onzeker hoe deze nieuwe regering zich gaat opstellen naar de luchtvaart. De Amstelveense raad kiest ervoor toch nu actie te ondernemen en hier niet op te wachten. In tijden van formatie kan ook de Amstelveense lobby invloed hebben.”

Foto: Amsterdam Schiphol Airport

Advertenties