1Amstelveen hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die jij, als betrokkene, hebt. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 1Amstelveen is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en laten verwerken. De stichting RTV Amstelveen (roepnaam 1Amstelveen) kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats in het kader van nieuwsgaring en door middel van uitzendingen en (nieuws-)berichten en archieven op onze website. Voor journalistieke verwerkingen geldt dat de AVG slechts gedeeltelijk van toepassing is. Zo kan je bijvoorbeeld niet altijd vragen om je gegevens te verwijderen als je het niet eens bent met de openbaarmaking van je gegevens in een opname. Voor zover de journalistieke exceptie niet geldt, leeft 1Amstelveen de AVG uiteraard na. Zo zullen bijvoorbeeld niet meer persoonsgegevens worden verwerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk voor journalistieke doeleinden, en zullen deze persoonsgegevens adequaat worden beveiligd. Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door 1Amstelveen kun je contact opnemen met: info@1Amstelveen.nl