Zoek
Sluit dit zoekvak.

Projectontwikkelaar Zwarte Kat dreigt gemeente met schadeclaim

Het juridische gevecht over de toekomst van café De Zwarte Kat aan de Amstel lijkt voorlopig nog niet ten einde. Omwonenden hebben vorig jaar weliswaar van de Raad van State gelijk gekregen in hun verzet tegen de bouw van drie grote villa’s op deze locatie, maar projectontwikkelaar Zuiver Vastgoed legt zich daar niet bij neer en eist dat de gemeente juridisch blijft strijden voor het bouwplan voor de drie villa’s. Zo niet, dan volgt een financiële schadeclaim.

Kern van de zaak is dat gemeente en projectontwikkelaar vier jaar geleden een geheime overeenkomst hebben gesloten, waarin voor de gemeente een ‘inspanningsverplichting’ is opgenomen om het bouwplan (dat in strijd was met het geldende bestemmingsplan) mogelijk te maken. Onder die verplichting valt ook het vragen van ontheffing van het bestemmingsplan bij andere overheden, zo zegt de gemeente. De inhoud van de overeenkomst met Zuiver Vastgoed is volgens de gemeente geheim “in verband met de bescherming van vertrouwelijk aan de gemeente meegedeelde persoons- en/of bedrijfsgegevens en ter bescherming van de financiële belangen van de gemeente.”

Op voorstel van het college ging de gemeenteraad in 2021 akkoord met aanpassing van het bestemmingsplan, maar de Raad van State haalde medio 2022 een streep door dit besluit nadat omwonenden bezwaar hadden gemaakt. Het college kondigde vervolgens aan om zowel met de eigenaar (Zuiver Vastgoed) als met omwonenden in gesprek te gaan over de toekomst van de Zwarte Kat. Het eerste is vermoedelijk wel gebeurd, het tweede in elk geval niet. Buurtbewoners zijn daarover teleurgesteld. Het College van B en W is van plan alsnog bij de provincie te pleiten voor het toelaten van de bouw van drie villa’s om een schadeclaim van de projectontwikkelaar te vermijden.

De bewonerscommissie De Zwarte Kat is verontwaardigd over de gang van zaken, schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. Ze vraagt zich af waarom de gemeente destijds een inspanningsverplichting is aangegaan zonder omwonenden te informeren en hoe het mogelijk is dat ook nog een ‘boetebeding’ is afgesproken. “Het gaat immers om gemeenschapsgeld”.

Tegen de gemeenteraad zeggen de buurtbewoners: “Het zal u duidelijk zijn dat ons een groot gevoel van machteloosheid bekruipt. Wat u er ook van mag vinden, na alle moeite die we hebben gedaan om ons recht te halen, dreigt nu alles voor niets te zijn geweest.
Langs deze weg doe ik dan ook een dringend beroep op u om opheldering te vragen aan wethouder Floor Gordon over deze kwestie en haar te verzoeken om de bewuste overeenkomst (in elk geval aan u) ter inzage te geven, zodat u uw eigen conclusie kunt trekken.”

Overigens zijn de grond en de opstal van de Zwarte Kat (ruim 2.000 vierkante meter) volgens het Kadaster géén eigendom van Zuiver Vastgoed, maar nog steeds van Jack van den Busken, die het café vele jaren exploiteerde. De projectontwikkelaar heeft er kennelijk voor gekozen het eigendom pas over te nemen (of over te laten dragen) als het bouwplan kan worden gerealiseerd. Dat kan als gevolg hebben dat niet alleen de projectontwikkelaar, maar ook de voormalige horeca-exploitant belang hebben bij het doorgaan van de bouw van de drie villa’s. De overeenkomst tussen de gemeente en Zuiver Vastgoed, waarvan de inhoud dus niet openbaar wordt gemaakt, werd formeel gesloten door wethouder Floor Gordon in 2019; de voorbereidingen voor het contract dateren uit de tijd van haar voorganger Peter Bot (Burgerbelangen Amstelveen).

In 2021 wijdde RTVA een uitzending van 1Amstelveen aan de gang van zaken rond de Zwarte Kat. Aan deze uitzending wilde het College van B en W (en de meerderheid van de gemeenteraad) destijds niet meewerken.

 

 

 

 

Advertenties