Search
Close this search box.

Provincie verwijst villaplan Zwarte Kat definitief naar de prullenbak

Zwarte kat

Het plan voor de bouw van drie grote woningen op de plek van voormalig café De Zwarte Kat lijkt definitief niet door te gaan. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de gemeente geen ontheffing te verlenen van de omgevingsverordening, waardoor het plan van de baan lijkt of in elk geval flink aangepast zal moeten worden.

Het getouwtrek rondom De Zwarte Kat (in het gelijknamige buurtschap aan de Amstel) duurt al enkele jaren. Het begon toen café-eigenaar Jack van den Busken zijn bedrijf beëindigde. Volgens de laatste gegevens is hij formeel nog steeds eigenaar van de grond (ruim 2.000 vierkante meter) en het inmiddels vervallen gebouwtje.

Bestemmingsplan

Van den Busken sloot destijds een overeenkomst met projectontwikkelaar Zuiver Vastgoed, dat het plan ontwikkelde voor de drie villa’s. De gemeente werd er ook bij betrokken (destijds wethouder Peter Bot van Burgerbelangen Amstelveen), want het bestemmingsplan moest aangepast worden.

Op voorstel van het college ging de gemeenteraad in 2021 akkoord met aanpassing van het bestemmingsplan, maar de Raad van State haalde medio 2022 een streep door dit besluit nadat omwonenden bezwaar hadden gemaakt. Zij vinden het villaplan veel te groot voor deze locatie en hopen nog steeds op nieuwe horeca op deze plek.

Ontheffing

In de (geheime) overeenkomst tussen de partijen had de gemeente echter beloofd zich tot het uiterste te zullen inspannen om de villabouw mogelijk te maken. De projectontwikkelaar hield de gemeente daaraan en dreigde met een schadeclaim. Daarom koos het gemeentebestuur er in 2022 voor alsnog een ontheffing aan te vragen bij de provincie. Die wordt dus definitief niet verleend.

Dat was voorspelbaar omdat de gemeente aanvoerde dat de Zwarte Kat niet als ‘landelijk’, maar als ‘stedelijk’ gebied moest worden aangemerkt. Wie het buurtschap een beetje kent, vermoedde al dat de kans groot was dat dit argument geen stand zou houden.

Horecafunctie

Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. Volgens buurtbewoners zijn zij kortgeleden al eens door de projectontwikkelaar benaderd om na te gaan of ze akkoord zouden willen gaan met de realisatie van twee in plaats van drie villa’s. Daar is de buurt, die nog steeds hoopt op herstel van de horecafunctie, toen niet op ingegaan.

In 2021 (dat was voor de uitspraak van de Raad van State en voor de beslissing van de provincie) wijdde 1Amstelveen al eens een uitzending aan de gang van zaken rond de Zwarte Kat. Aan deze uitzending wilde het College van B en W (en de meerderheid van de gemeenteraad) destijds niet meewerken.

Advertenties

Accuraat