Search
Close this search box.

PvdA wil meer tijdelijke huisvesting voor gescheiden ouders in Amstelveen

De lokale fractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) heeft een voorstel gelanceerd om meer “parents houses” in Amstelveen te creëren, speciaal voor gescheiden ouders die dringend woonruimte nodig hebben.

Echtscheidingen kunnen bijzonder pijnlijk zijn voor kinderen, vooral wanneer een ouder het ouderlijk huis moet verlaten. De PvdA wil dit probleem aanpakken door meer tijdelijke woonplekken te bieden, zodat gescheiden ouders in de buurt kunnen blijven wonen en een goede omgangsregeling met hun kinderen kunnen behouden.

Momenteel zijn er slechts enkele parents houses in Amstelveen, waar ouders maximaal een jaar kunnen verblijven terwijl ze naar permanente woonruimte zoeken. De PvdA heeft vastgesteld dat deze voorzieningen niet voldoende zijn om aan de behoefte te voldoen. Raadslid Arnout van den Bosch benadrukt het belang van het behouden van de band tussen ouders en kinderen en noemt het onacceptabel dat kinderen hun ouder niet kunnen zien door een tekort aan woonruimte.

Naast het bevorderen van woningbouw op de lange termijn, dringt de PvdA ook aan op onmiddellijke actie. Tijdens het begrotingsdebat kondigde de PvdA een motie aan om de wethouder te vragen meer vastgoed aan te kopen voor dit doel. Het voorstel kreeg positieve reacties van meerdere partijen, waaronder GroenLinks. Van den Bosch benadrukt dat het essentieel is om financiële middelen vrij te maken om voldoende plek voor gescheiden ouders te realiseren en zodoende bij te dragen aan het welzijn van de betrokken kinderen.

Advertenties

Accuraat