Search
Close this search box.

Raad steunt doorstart Cobra Museum voorlopig

Zoals verwacht is de gemeenteraad woensdagavond akkoord gegaan met een ‘doorstart onder voorwaarden’ voor het Cobra Museum. Het voorstel van het College van B en W om het museum een jaar de tijd te geven om een goed toekomstplan te maken (en daarvoor 1,4 miljoen euro op tafel te leggen) werd aangenomen.

Er was woensdagavond vooral opluchting in de gemeenteraad. Aan de ene kant had een meerderheid van de raad de afgelopen maanden veel kritiek gehad op de bedrijfsvoering van het museum (die tot een onafwendbaar faillissement leek te leiden). Aan de andere kant voelden veel partijen er weinig voor het museum over de rand te duwen, met een onzekere toekomst voor het gebouw en de collectie als gevolg.

Convenant

De gemeenteraad ging akkoord met het convenant dat het college vorige week op de valreep met het museum heeft gesloten. Hieruit blijkt dat de gemeente weliswaar een subsidie voor een jaar geeft (en niet voor vier jaar zoals het museum had gevraagd), maar dat bestaande schulden niet worden kwijtgescholden en de gevraagde halvering van de huur (die het Cobra aan de gemeente moet betalen) er niet komt. Ook investeert de gemeente komend jaar geen miljoenen in de verbouwing van het pand.

Verder staat in het convenant dat het huidige museumbestuur “zo spoedig mogelijk” zal aftreden. Een nieuwe raad van toezicht zal, zo zegt het convenant, “in samenspel” met de gemeente gevormd worden. Pieter Monkelbaan, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen, vroeg in de raad hoe dat precies zit. Cultuurwethouder Herbert Raat zei dat dit niet betekent dat de gemeente hierin een vetorecht heeft, maar gezien de aard van de gemaakte afspraken vindt Raat zo’n vetorecht ook niet nodig.

Nieuw leiderschap

Afgesproken is ook dat de huidige directie (Stefan van Raay) uiterlijk op 30 juni 2024 zal terugtreden. CDA-raadslid Arjen Siegmann vond dit rijkelijk laat, omdat gebleken is dat het gemeentebestuur geen vertrouwen meer in deze directie heeft. “Doorstart vraagt om nieuw leiderschap”, zei Siegmann. Het diende een voorstel in om ervoor te zorgen dat Van Raay al per 1 december of 1 januari zijn biezen zou moeten pakken. Om het wankele bouwwerk van gemaakte afspraken niet onderuit te halen, wilde de rest van de gemeenteraad zover niet gaan. Michel Becker (Actief voor Amstelveen) zei te vrezen dat het onmiddellijk wegsturen van de directie ook tot een uittocht van vrijwilligers bij het museum zou leiden. Vanwege gebrek aan steun, trok het CDA het voorstel uiteindelijk in.

Heroriëntatie

Robert Zuidbroek (D66) vroeg het Cobra Museum (na de afwijzing van een eerder ‘masterplan’) nu echt werk te maken van een “strategische heroriëntatie”. Hij vroeg het college bovendien alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de gemeenteraad over precies een jaar opnieuw onder grote tijdsdruk tot besluiten over het museum wordt gedwongen.

Advertenties