Search
Close this search box.

Situatie Olmenhof houdt gemoederen bezig: ‘Zorgen over draagvlak opvang vluchtelingen’

olmenhof

De eventuele opvang van een groep Oekraïners in de Olmenhof houdt de gemoederen bezig. Op het ogenblik wonen er tijdelijk starters en studenten in het oude verzorgingshuis. Zij moeten volgens de wet volgend jaar april het pand hebben verlaten.

Tijdens een participatieavond vorige week werd bekend dat de huidige bewoners waarschijnlijk plaats gaan maken voor gevluchte Oekraïners. Volgens de leegstandwet mag het pand namelijk maximaal tien jaar worden gebruikt voor verhuur. Onderzocht wordt nu of opvang van vluchtelingen wel mogelijk is. 

‘Niet nodeloos leeg laten staan’

Uiteindelijk moet het pand aan de Landtong plaatsmaken voor een nieuw zorgcomplex. “Om het gebouw gedurende het proces tot een mogelijk nieuw woonzorgcomplex alvast een maatschappelijke invulling te geven en niet nodeloos leeg te laten staan, onderzoeken de gemeente en Woonzorg Nederland of de locatie tijdelijk te gebruiken is voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat hierbij om opvang en niet verhuur. Voorwaarde is dat het geen vertraging oplevert in het proces om tot een nieuw pand te komen,” laat de gemeente weten.

Raadslid Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen heeft naar aanleiding van de situatie vragen gesteld aan het college van B&W. Zij maakt zich zorgen over de huidige bewoners maar ook over de tijdelijke nieuwe bestemming van opvang voor vluchtelingen. En of de buurt daarover geïnformeerd is. De gemeenteraad in ieder geval niet tot afgelopen weekeinde.

Draagvlak

Van Rietschoten: “Een constructief overleg met de buurt is toch wel het minste dat je als gemeente kan doen. Los daarvan maak ik me zorgen over het draagvlak in Amstelveen voor de opvang van vluchtelingen, die geluiden komen steeds vaker voor.”

Over de starters en studenten die nu nog gehuisvest zijn in de Olmehof zegt Van Rietschoten: “De woningmarkt voor jongeren in Amstelveen zit muurvast. Daarom is het belangrijk te weten welke mogelijkheden het college ziet voor de opvang van de huidige tijdelijke bewoners van De Olmenhof.”

Als dat in de nieuwe woningbouw aan de Kalkbranderij moet zijn – dat overigens pas in 2024 start – dan moet naar het oordeel van Van Rietschotens partij Actief voor Amstelveen het percentage woningen voor Amstelveense jongeren omhoog ten koste van het aantal daar op te vangen Oekraïense vluchtelingen. ”Daardoor gaat de ‘Olmenhofkwestie’  niet ten koste van andere starters die al erg lang op de wachtlijst staan.”

Advertenties