Zoek
Sluit dit zoekvak.

Veilig oversteken voor kikkers, salamanders, egels en muizen: ecoduiker onder Bovenkerkerweg

Tegelijkertijd met de aanleg van een nieuwe fundering voor de Bovenkerkerweg vanwege wegverbreding, legt de aannemer een faunapassage of ecoduiker aan. Deze gaat nabij de Burgemeester Wiegelweg onder de weg door en zorgt ervoor dat kleine dieren van de Bovenkerkerpolder naar een ecologische zone in Westwijk kunnen komen en vice versa. De werkzaamheden zijn in volle gang. 

Het gaat om een tweede ecoduiker onder de Bovenkerkerweg. Zo’n betonnen duiker zorgt ervoor dat kleine dieren zoals kikkers, salamanders, egels en muizen veilig en ongestoord onder de Bovenkerkerweg hun weg kunnen vervolgen. Net ten noorden van de Nesserlaan was al een ecoduiker aangelegd.

Bovenkerkerpolder

Volgens wethouder Floor Gordon (biodiversiteit) kent de Bovenkerkerpolder belangrijke natuurwaarden. “Het gebied mixt agrarisch gebruik met inzet op beheer en behoud van weidevogelgebied. Een ecoduiker draagt bij aan het versterken van de natuurwaarden en behoud en versterking van de biodiversiteit.”

De gemeente heeft voor de aanleg van de duiker subsidie gekregen van de provincie Noord-Holland vanuit de uitvoeringsregeling subsidie landschapsontwikkeling Westeinderscheg. Het doel is het versterken van de natuurwaarden en de biodiversiteit van dit gebied. Met de ecoduiker is € 150.000 gemoeid waarvan 75% als subsidie is verstrekt.

Ecologische route

De ecologische route of Groene As waar de nieuwe duiker deel van uitmaakt, loopt in Amstelveen van het uiterste zuidoosten van het Amsterdamse Bos via Bovenkerk, Westwijk en de Nesserlaan naar de Amstel. Van de bosrijke omgeving, via grasdijken langs wegen en oeverzones naar een zone van  200 meter breed dat behoort tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) ten zuiden van de Nesserlaan naar ten slotte de Amstel. Het Natuurnetwerk Nederland is het netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het verbindt natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Advertenties

Accuraat
Cookieconsent met Real Cookie Banner