Search
Close this search box.

Verhouding tussen wethouder Raat en Cobra lijkt weer te verslechteren

Raat

Het kan horen bij het politieke spel, maar het lijkt erop dat de verhouding tussen VVD-wethouder Herbert Raat (Cultuur) en het Cobra Museum opnieuw verslechtert. Die conclusie kan getrokken worden uit een brief van het College van B en W over de stand van zaken rond de totstandkoming van een plan voor vernieuwing van het Cobra Museum.

Medio september zei Herbert Raat nog dat hij van plan was om samen met Marius Touwen (de financier die de acute problemen van het museum met een lening gaat oplossen) en de museumdirectie een plan voor een nieuw Cobra Museum te ontwikkelen.

Afstandelijk

In de brief aan de gemeenteraad klinkt het nu een stuk afstandelijker. Er zijn enkele brainstormsessies gehouden met “externe (kunst)experts”, schrijft het College van B en W deze week in de brief aan de gemeenteraad. Maar van het maken van een gezamenlijk plan lijkt geen sprake meer te zijn: “De gemeente heeft in dit proces slechts een faciliterende rol op zich genomen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het Masterplan. Het Cobra Museum is verantwoordelijk voor het eindresultaat, het formuleren en het aanleveren van het Masterplan”, aldus het College.

Lees ook: Wethouder Raat wil geen pleisters meer plakken bij het Cobra Museum

Het maken van een plan voor het nieuwe Cobra Museum is een vervolg op turbulente ontwikkelingen begin september. Toen leek het erop dat het gemeentebestuur de stekker uit het museum zou trekken, nadat de directie onverwacht melding had gemaakt van een liquiditeitstekort van 700.000 euro.

Wethouder Raat zei geen vertrouwen meer te hebben in de aanpak van het museum. Toen meldde zich echter de externe financier en – na een enkel gesprek met hem – was wethouder Raat al zeer enthousiast over diens intenties.

Geen openheid

Het enthousiasme lijkt nu enigszins bekoeld. In de brief van het College aan de gemeenteraad is ook te lezen dat het museum niet bereid zou zijn het gemeentebestuur openheid van zaken te geven over de lening die het krijgt van Marius Touwen. “Het museum wil geen inzage geven in de leningovereenkomst.” Daardoor is volgens het college niet duidelijk of de lening ook voorziet in betaling van de huurachterstand bij de gemeente.

Het college wijst verder op enkele zaken die een risico zouden kunnen opleveren. Zo zegt het gemeentebestuur dat het museum ervan uitgaat dat het ruim 200.000 euro aan provinciale noodsteun niet terug hoeft te betalen omdat hiertegen bezwaar is aangetekend. “Er is echter nog geen concreet zicht op dat dit mogelijk is en vormt daarmee een risico”, zo zegt het college. En zo wijst het college op meer financiële risico’s.

Besluitvorming

Burgemeester en wethouders willen het plan voor het nieuwe Cobra Museum op 6 november in hun bezit hebben, waarna het op 15 november tijdens een raadsdebat aan de orde kan komen. Op 29 november moet de gemeenteraad dan een besluit nemen over de subsidiëring van het museum, die het college begin september dus nog volledig wilde stopzetten. De afgelopen jaren ging het daarbij om een bedrag van 1,2 miljoen euro.

Advertenties