Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vijf Amstelveense partijen willen jongerenplatform oprichten voor betrokkenheid en invloed

De partijen VVD, D66, bbA, Actief voor Amstelveen en GroenLinks leggen op 21 juni een initiatiefvoorstel voor aan de gemeenteraad over het oprichten van een jongerenplatform in Amstelveen. Hiermee willen de fracties jongeren meer betrekken en invloed geven.

Jongeren uit Amstelveen worden binnenkort uitgenodigd om hun betrokkenheid via het platform zelf uit te werken. Want uiteindelijk moet het platform van, voor en door jongeren zijn.

Met jongeren praten

Veel keuzes die het Amstelveense gemeentebestuur maakt, hebben volgens de partijen invloed op de toekomst van jongeren. “Of het nu gaat om wonen, duurzaamheid, of om jeugdhulp. Toch ervaren veel jongeren uit Amstelveen dat de politiek veel óver hen, in plaats van mét hen praat,” stellen de partijen.

Raadsleden Elisa De Marco (VVD), Saloua Chaara (D66), Ewa Petiet (bbA), Michel Becker (Actief voor Amstelveen) en Ilika Polderman (GroenLinks) hebben de afgelopen tijd veel met jongeren gesproken over de situatie. “Bijvoorbeeld bij een gesprek dat de gemeenteraad op 10 mei met jongeren voerde over jongerenparticipatie. Dit raadsgesprek heeft op initiatief van twee jongeren, Omran Baikari (20 jaar, student marketing in Utrecht) en Wail Kherrazi (13 jaar, leerling van het Keizer Karel College), plaatsgevonden.”

Betere participatie van jongeren

Naar aanleiding van de verkenningen hebben de raadsleden de handen ineengeslagen om werk te maken van betere jongerenparticipatie. Zij hebben samen een initiatiefvoorstel uitgewerkt dat op 21 juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Met dit voorstel willen de fracties ervoor zorgen dat jongeren meer betrokkenheid en inspraak hebben bij wat er in hun stad en met hun toekomst gebeurt.

“Jongerenparticipatie is niet alleen een ideaal, het is voor ons een absolute noodzaak voor een bloeiende samenleving. Jongeren hebben frisse ideeën, onbevangen perspectieven en een enorme energie. Zij zijn vaak in staat om problemen op een andere manier te benaderen en nieuwe oplossingen te vinden. Ze brengen een verfrissende dynamiek en een nieuwe kijk op de wereld met zich mee, die van onschatbare waarde kan zijn voor onze samenleving. Daarom willen wij jongeren in Amstelveen beter in staat stellen om hun stem te horen,” verklaren de partijen.

Jongeren ruimte en vertrouwen geven

Omdat de gemeente Amstelveen al een kinderraad heeft voor kinderen tot en met 12 jaar, is het platform vooral bedoeld voor jongeren van 13 tot 21 jaar. Via het platform praten jongeren mee over onderwerpen die nu en in de toekomst belangrijk voor ze zijn. Zij geven de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies, kunnen eigen plannen bedenken en uitvoeren en kunnen via het platform meer politieke aandacht vragen voor onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Omdat de partijen die het voorstel indienen een meerderheid hebben, lijkt het vanzelfsprekend dat het voorstel wordt aangenomen.

Advertenties

Accuraat
Cookieconsent met Real Cookie Banner