Zoek
Sluit dit zoekvak.

Willem-Alexanderschool gaat verhuizen naar terrein Middenwaard bij Marne

marne

De protestant-christelijk Willem-Alexanderschool gaat op termijn verhuizen naar de Middenwaard tussen Punter en Marne. Het college van B&W heeft de gemeenteraad hier vanmorgen over geïnformeerd. Het schoolbestuur Onderwijsgroep Amstelland heeft dit vandaag laten weten in een brief aan betrokkenen.

“De belangrijkste reden voor de Willem-Alexanderschool om te verhuizen is dat de huidige gebouwen belemmerend zijn het onderwijsconcept goed vorm te geven. Daarnaast betekent deze keuze een zo goed mogelijke spreiding van protestants christelijk, katholiek en openbaar onderwijs over de wijken,” schrijft Onderwijsgroep Amstelland.

Op het ogenblik zijn de scholen, net als De Pioniers, nog (deels) gehuisvest in het schoolgebouw aan de Orion bij De Meent. Bedoeling is dat De Pioniers wordt gehuisvest in het gebouw naast de voormalige bibliotheek aan de Orion. Dit gebouw zal een uitgebreide metamorfose krijgen.

Het huidige complex rond de sporthal en De Meent gaat verdwijnen. Hier gaat De Cirkel worden gevestigd. “We onderzoeken nog of deze school in een deel van de bestaande gebouwen gehuisvest kan blijven, terwijl gelijktijdig de vervangende nieuwbouw voor deze school direct daarnaast gerealiseerd kan worden. Als dat veilig en zonder al te veel overlast kan, dan is tijdelijke huisvesting niet nodig,” meldt het college.

Ook Meent en sporthal mogelijk vervangen

Tevens gaat de gemeente onderzoeken of verduurzamen of vervangen van de sporthal en ontmoetingscentrum De Meent gunstig is. “We bekijken ook of met de vrijgekomen ruimte door het verplaatsen van één school er mogelijkheden zijn voor maatschappelijke voorzieningen of woningbouw.”

Consequentie is van de plannen is dat de beoogde woningbouw aan de Middenwaard niet door kan gaan. Al eerder werden hier plannen neergelegd voor appartementencomplexen.

Foto: Kevin Nicholson

Advertenties

Accuraat